• MSR

“Mảnh ghép” công nghệ vật liệu trong hệ sinh thái Masan tăng trưởng kỷ lục
P.V - 13:42 25/04/2022
Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (HNX-UpCOM: MSR) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 với chủ đề “Tăng trưởng Bền vững” tại Khách sạn Melia Hà Nội.
--Quảng cáo---