Gia đình mới

Mỏ nhiệt dịch dưới đáy biển

Gần đây người ta phát hiện thấy nhiều mỏ sunfua chì, kẽm dưới đáy biển được kết tủa tạo thành những vỉa quặng khổng lồ có nguồn gốc từ các sông núi giữa đại dương.

Hỏi: Tôi nghe nói đến thuật ngữ dung dịch nhiệt dịch. Vậy dung dịch này như thế nào, có ở đâu?

Nguyễn Văn Tài (Hà Tĩnh).

Mỏ nhiệt dịch dưới đáy biển (Ảnh minh họa).

PGS.TS Lưu Đức Hải, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Dung dịch nhiệt dịch là dung dịch tách ra khỏi lò magma trong quá trình phân dị kết tinh của lò. Chúng thường mang theo các ion kim loại xâm tán vào các đá xung quanh lò magma vào tạo nên các khoáng vật quặng có có ích như vàng, chì, bạc, thiếc…

Gần đây người ta phát hiện thấy nhiều mỏ sunfua chì, kẽm dưới đáy biển được kết tủa tạo thành những vỉa quặng khổng lồ có nguồn gốc từ các sông núi giữa đại dương.

H.D