• mở cửa

Hôm nay 15/3, Việt Nam chính thức mở cửa du lịch
Thiên Ân - 10:30 15/03/2022
Hôm nay, Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch trong điều kiện bình thường mới. Nhưng luôn theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
--Quảng cáo---