• mien giam thue

Dự án đầu tư đặc biệt sẽ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 7%
Hữu Thông - 15:30 11/10/2021
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Trong đó, có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 7% với dự án đầu tư đặc biệt.
--Quảng cáo---