• máy tính lượng tử

Twist - ngôn ngữ lập trình mới cho máy tính lượng tử
Thái Bằng - 13:57 29/01/2022
Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Khoa học Máy tính và Trí tuệ nhân tạo (CSAIL) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã thiết kế một ngôn ngữ lập trình mới cho điện toán lượng tử, được gọi là Twist.
--Quảng cáo---