• may bay truc thang

Đội bay cấp cứu đường không đã chuẩn bị sẵn sàng
An Quý - 12:03 31/12/2021
Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức bay huấn luyện cấp cứu đường không để chuẩn bị cho bay cấp cứu các ca bệnh nặng bằng trực thăng.
--Quảng cáo---