• mạch vành bị hẹp

Tiền Giang đã có đơn vị tim mạch can thiệp
Hương Giang - 07:58 10/07/2020
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang vừa khánh thành Đơn vị Tim mạch can thiệp. Đây là kết quả từ chương trình chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. 
--Quảng cáo---