Khám phá

Lý thuyết mới về sự hình thành sao gây chấn động

Các nhà thiên văn nghĩ rằng, họ đã phát hiện mối quan hệ đáng tin cậy và phù hợp giữa kích thước của các ngôi sao và khối lượng của những đám mây hình thành sao của bụi và khí.

Nhưng nghiên cứu mới đã làm lung lay các giả định trước đó.

hình thành sao

Nguồn ảnh: UPI

Khảo sát thiên hà Milky Way đã cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa kích thước và khối lượng của các lõi hình thành sao và kích thước, khối lượng của các ngôi sao trưởng thành.

Các nhà thiên văn học cũng đã xác định sự phân bố liên tục của các khối sao trên Milky Way, với các ngôi sao cực nhỏ cũng như sao cực lớn.

Khi các nhà nghiên cứu sử dụng kính thiên văn Đài quan sát ALMA để khảo sát một vùng hình thành sao xa xôi có tên W43-MM1, cách xa 18.000 năm ánh sáng, họ phát hiện ra một mẫu phân bố khối lượng sao rất khác với Milky Way.

Trong thiên hà Milky Way, các ngôi sao có khối lượng hơi nhỏ hơn mặt trời rất phổ biến. Trong W43-MM1, chúng rất hiếm. W43-MM1 cũng chứa rất nhiều ngôi sao cực lớn. Những ngôi sao này ít phổ biến hơn trong thiên hà Milky Way.

Những phát hiện mới này cho thấy việc nhiều nhà thiên văn họ tin rằng việc điều khiển sự hình thành sao và sự tiến hóa sao theo quy luật là không phổ biến.

Kenneth Marsh, một nhà thiên văn học tại Đại học Cardiff ở xứ Wales cho biết: “Những phát hiện gây kinh ngạc và đặt câu hỏi về mối quan hệ phức tạp giữa khối lượng của các hạt hình thành sao và khối lượng của các ngôi sao. Có thể cần phải xem xét lại các tính toán liên quan đến các quá trình phức tạp quyết định cách các ngôi sao được sinh ra”.

Huỳnh Dũng (theo UPI, Kiến Thức)