• luong toi thieu

Doanh nghiệp tại Hà Nội điều chỉnh lương đóng BHXH trước ngày 25/7
Thụy Bình - 09:43 20/07/2022
Đây là nội dung chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội về việc thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 1/7/2022.
--Quảng cáo---