• lùi thời điểm

Tám Hiệp hội kiến nghị lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng
Chúc An - 13:15 18/04/2022
Dịch bệnh Covid-19 trong 2 năm qua đã ảnh hưởng tiêu cực, khiến các doanh nghiệp vô cùng khó khăn và kiệt quệ.. Do đó 8 hiệp hội kiến nghị lùi thời điểm áp dụng tăng lương tối thiểu vùng, áp dụng từ 1/1/2023.
--Quảng cáo---