• luat quan ly thue

Nghị định 126 đang ép doanh nghiệp phải... chế lợi nhuận?
Tuấn Thủy - 12:13 11/01/2021
Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 5/12/2020. Cộng đồng doanh nghiệp có nhiều băn khoăn do những bất cập đến vô lý được quy định tại Điều 8 của nghị định này.
 • Những trường hợp buộc ngân hàng cung cấp tài khoản để thu thuế
  Đức Vinh - 06:32 05/12/2020
  Cơ quan thuế sẽ yêu cầu cung cấp tài khoản đối với vụ việc, đối tượng cụ thể theo trình tự, không yêu cầu ngân hàng cung cấp toàn bộ tài khoản cũng như số dư thanh toán của tất cả khách hàng...
 • Tăng cường đấu tranh chống chuyển giá
  Vân Bùi - 06:47 08/07/2020
  Theo Tổng cục Thuế, ngành thuế đã xử lý hơn 11.000 tỷ đồng từ chống chuyển giá. Qua 3 năm thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã mang lại những kết quả nhất định trong đấu tranh chống chuyển giá.
 • Nguy cơ mất trắng hơn 38.000 tỉ đồng
  C.Nguyên - 15:32 22/06/2019
  Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua quyết định xóa tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt (gọi chung xóa nợ thuế) với một số trường hợp bất khả kháng.
--Quảng cáo---