• luat doanh nghiep

Cổ đông nhỏ đang bị lợi dụng thế nào, ai bảo vệ?
Tuấn Thủy - 08:38 15/06/2021
Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020 đã nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các cổ đông nhỏ lẻ vẫn thiếu quyền và tiếng nói đối với doanh nghiệp mà họ bỏ tiền, góp vốn đầu tư.
--Quảng cáo---