• lop 1

Hà Nội "chốt" thời gian tuyển sinh lớp 1, 6 và 10
PV - 14:25 19/04/2022
Năm học 2022-2023, Hà Nội sẽ tuyển khoảng hơn 500.000 trẻ mầm non, 140.000 học sinh lớp một, 151.000 học sinh lớp 6 và có khoảng 129.000 học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập.
--Quảng cáo---