• long an

Đồng ý xây dựng khu công nghiệp Prodezi 4.604 tỷ đồng tại Long An
Hoàng Thiên - 08:30 24/04/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Prodezi, tỉnh Long An.
--Quảng cáo---