• lỗi phần mềm

Đại học Kyoto mất 77 TB dữ liệu vì lỗi phần mềm trong hệ thống siêu máy tính HP
Thái Bằng - 16:45 07/01/2022
Các nhân viên bảo trì máy tính tại Đại học Kyoto Nhật Bản thông báo, do một lỗi trong phần mềm sao lưu dữ liệu, các nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống máy tính Hewlett-Packard Cray của Đại học, được gọi là Luster mất khoảng 77 terabyte dữ liệu.
--Quảng cáo---