• lời nhắn

Vận khí - thiên thời, địa lợi, nhân hòa để khỏe mạnh
TTND.BS Cao cấp Nguyễn Xuân Hướng - 05:30 03/02/2022
Sinh lý và bệnh lý của con người có mối quan hệ chặt chẽ với vạn vật và trời đất. Biết cách hòa hợp, lựa chọn thực phẩm đúng để dung hòa sẽ khỏe mạnh và trường thọ.
--Quảng cáo---