Chuyển động

Loạt vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, Cty Ngọc Bình bị phạt hơn 315 triệu

  • Tác giả : B. Châu (T/h)
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Ngọc Bình có 7 vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường.

Ngày 27/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Ngọc Bình (xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông).

Loạt vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, Công ty TNHH Ngọc Bình bị phạt hơn 315 triệu - Ảnh minh hoạ

Loạt vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản, Công ty TNHH Ngọc Bình bị phạt hơn 315 triệu - Ảnh minh hoạ

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Ngọc Bình có 7 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường. Cụ thể:

Thứ nhất: Không nộp Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (đá xây dựng) kèm quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản vào Trung tâm thông tin lưu trữ và bảo tàng địa chất theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Khoáng sản năm 2010.

Thứ hai: Khai thác không đúng các thông số của hệ thống khai thác; cụ thể, theo hồ sơ thiết kế: chiều cao tầng khai thác là 10 m, chiều cao tầng kết thúc là 20 m; hiện trạng moong khai thác thực tế có chiều cao tầng dao động từ 10 m - 25 m, (vượt quá 10%) theo quy định.

Thứ ba: Lưu trữ không đầy đủ, đúng quy định sổ thống kê, văn bản, tài liệu để tính toán, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Thứ tư: Đã thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế năm 2022 và 2023 theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; nhưng không thống kê số liệu khối lượng khoáng sản nguyên khai qua trạm cân hằng ngày (thiếu biểu mẫu số 05).

Thứ năm: Sử dụng diện tích 6.727,70 m2 đất (gồm có 6.539,90 m2 đất làm sân công nghiệp và 187,8 m2 đất làm văn phòng điều hành), có nguồn gốc là đất sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâu năm) của ông Nguyễn Quang Khải cho Công ty TNHH Ngọc Bình thuê, mượn để sử dụng vào mục đích hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (thuộc nhóm đất phi nông nghiệp) nhưng không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc thuê đất theo khoản 3 Điều 2 Giấy phép khai thác khoáng sản số 12/GP-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh và không được cấp thẩm quyền cho phép theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013; thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản từ năm 2014 đến đến ngày 14/5/2024 (ngày lập Biên bản vi phạm hành chính).

Thứ sáu: Năm 2022, quá trình sản xuất dự án có phát sinh chất thải nguy hại được thu gom và lưu giữ tại kho chứa, nhưng Công ty TNHH Ngọc Bình không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi.

Thứ bảy: Đã nộp chậm số tiền ký quỹ của năm 2022 là gần 12,5 triệu đồng; thời gian chậm nộp là 405 ngày (tính từ ngày thời hạn cuối phải nộp là ngày 01/12/2022 đến ngày nộp là ngày 10/01/2024).

Tổng các hình phạt tiền nêu trên là hơn 157 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với tổ chức mức tiền phạt bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân cùng hành vi vi phạm. Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty TNHH Ngọc Bình là hơn 315 triệu đồng.

Hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp trong thời gian 5 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính);

Buộc Công ty TNHH Ngọc Bình phải khai thác khoáng sản đúng các thông số của hệ thống khai thác đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt; buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do hành vi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp (diện tích 6.727,7 m2 đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản) nhưng không được cấp thẩm quyền cho phép số tiền là hơn 43,5 triệu đồng.

B. Châu (T/h)