--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Liên hiệp Hội Quảng Nam triển khai 5 nhiệm vụ năm 2022

HÀ THU - 09:30 06/10/2021

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 6080/UBND-KGVX về việc giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam thực hiện năm 2022.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: Xây dựng và phát triển tổ chức, tập hợp đội ngũ trí thức thông qua phát triển, thành lập các hội chuyên ngành cấp tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, hệ thống tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

lhhqna.jpeg
UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam thực hiện năm 2022.

Thứ 2 là nhiệm vụ khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Nhiệm vụ thứ ba là phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật vào đời sống nhân dân, nâng cấp hoạt động của trang thông tin điện tử phục vụ phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và các hoạt động liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Liên hiệp Hội Quảng Nam nhiệm vụ tổ chức diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ và tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ X (2022 - 2023); Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ XV, năm 2022; Tham gia cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2022.


(0) Bình luận
Nổi bật
Hơn 36.000 m2 đất quốc phòng ở Nha Trang dùng không đúng quy hoạch
Thời sự- Thúy Hằng - 15:47 27/05/2022
Nội dung trong văn bản UBND TP Nha Trang gửi Sở TNMT Khánh Hoà có nêu, 8 khu đất ở TP Nha Trang được quy hoạch đất quốc phòng, song đang sử dụng xây khách sạn, trung tâm thương mại, ngân hàng, nhà hàng...
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---