• lấy mã định danh cho trẻ em ở đâu?

Lấy mã định danh cho trẻ em ở đâu?
Nguyên Khôi - 15:30 26/11/2021
Khi các trường yêu cầu bổ sung mã định danh cho trẻ để tiêm văcxin, nhiều phụ huynh đã lúng túng không biết xin mã định danh ở đâu.
--Quảng cáo---