• lật thuyền

Thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền trên sông trôi xa 1km
P.V - 20:15 10/01/2022
Vị trí tìm thấy nạn nhân cuối cùng cách hiện trường vụ lật thuyền trên sông Mã khoảng 1km về phía hạ lưu.
--Quảng cáo---