• laser

Kỹ thuật in 3D mới cho phép sản xuất nhanh, linh hoạt, chất lượng quang học cao chi tiết thủy tinh
Thái Bằng - 10:30 24/05/2022
Nhóm nghiên cứu Đại học California, Berkeley Mỹ phát triển thành công phương pháp mới in 3D vi cấu trúc thủy tinh nhanh hơn, có chất lượng quang học và độ bền cao, linh hoạt trong thiết kế.
--Quảng cáo---