--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Lâm Đồng tạm dừng việc phân lô, tách thửa vì những biến tướng

THÚY HẰNG - 09:33 22/01/2022

Lý do dừng bởi các hoạt động này có nguy cơ là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái quy định trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng quyết định dừng các trường hợp tách thửa đất thành nhiều thửa đất để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh cho đến ngày 1/3.

Việc dừng này cho đến khi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ban hành ngày 6/1/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn xuất hiện nhiều trường hợp biến tướng.

Hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất là hình thành các khu, điểm dân cư mới.

Đồng thời được giới thiệu, quảng cáo giao dịch tương tự các dự án bất động sản đã gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đối với các trường hợp tách thửa ngoài các trường hợp nêu trên, các sở, ngành, địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở KHĐT cùng các cơ quan kiểm tra tình trạng trên.

Các đơn vị rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với việc tách thửa xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh cho phù hợp quy định hiện hành.


(0) Bình luận
Nổi bật