• lach luat

Viên nang Đông trùng hạ thảo Banikha: "Nổ" công dụng, hiệu quả điều trị?
Lương Thụy Bình - 06:14 11/10/2021
Tô vẽ hoàn hảo công dụng của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, dùng người nổi tiếng, thư cảm ơn của người bệnh… để quảng cáo nhằm tăng sức thuyết phục, Công ty CP Dược thảo Thiên Phúc đang cố câu kéo người bệnh mua viên nang Đông trùng hạ thảo Banikha?
--Quảng cáo---