Vusta News

Kon Tum: Tập hợp phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ

  • Tác giả : Quang Mạnh
Thời gian qua, Liên hiệp Hội Kon Tum đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tạo điều kiện cho các tổ thành viên và đội ngũ trí thức KH&CN đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Theo ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum (Liên hiệp Hội Kon Tum), đội ngũ trí thức KH&CN là những người có trình độ nghề nghiệp chuyên sâu, vững vàng, có đạo đức và chuyên tâm phục vụ. Tuy nhiên, họ cần có những tổ chức đứng ra kêu gọi, tập hợp và phát huy ưu điểm đó để góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vì vậy, Liên hiệp Hội Kon Tum luôn chú trọng công tác củng cố và phát triển tổ chức; khuyến khích các cá nhân tham gia các hội ngành nghề và có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, có lợi cho xã hội.

Tăng cường tập hợp trí thức khoa học công nghệ

Tăng cường tập hợp trí thức khoa học công nghệ

Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội Kon Tum có 13 Hội thành viên, với hơn 4.250 hội viên (chưa tính hội viên Hội Khuyến học). Nhiều hội thành viên không ngừng củng cố và phát triển thêm các chi hội mới, như Hội Khuyến học; Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp; Hiệp Hội Doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ; Hội Luật gia; Hội Điều dưỡng.

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh, Liên hiệp Hội Kon Tum đã tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức vào nhiều hoạt động. Trong đó, chú trọng đưa các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với một số chương trình, dự án lớn của tỉnh.

Riêng trong năm 2023, Liên hiệp Hội Kon Tum đã tham gia đóng góp ý kiến trên 20 dự thảo văn bản do các ban Đảng và hơn 100 văn bản do các Sở ngành, đơn vị trong tỉnh đề nghị; thực hiện phản biện đánh giá tác động môi trường 20 dự án. Thực hiện tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, huyện Đăk Tô, thị trấn Đăk Tô và huyện Tu Mơ Rông. Xuất bản 1.400 bản tin khoa học kỹ thuật và đời sống nhằm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật mới đến với nhân dân.

Ông Đặng Thế Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp (KHKTLN) cho biết: “Là Hội thành viên của Liên hiệp Hội tỉnh, Thời gian qua, hội viên Hội KHKTLN luôn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, góp ý các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực của ngành. Bên cạnh đó, Hội luôn chú trong công tác phát triển tổ chức Hội, đặc biệt là thu hút và tập hợp ngày càng đông trí thức KH&CN ngành lâm nghiệp và những người yêu mến nghề rừng nhất là những chuyên gia giỏi và trí thức trẻ tham gia hoạt động Hội để nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền kiến thức KH&CN trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý và phát triển rừng bền vững trên địa bàn”.

Cùng với đó, Liên hiệp Hội Kon Tum còn là mái nhà chung của đội ngũ trí thức đam mê sáng tạo trong việc tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật; động viên, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên và tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Những hoạt động trên đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nhiều công trình, sản phẩm dự thi đạt kết quả cao ở cấp tỉnh và toàn quốc, đồng thời được ứng dụng rộng rãi trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, minh chứng cho tiềm năng và đam mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ông Đặng Thanh Long cho hay: “Để tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN, trong năm 2024 này, Liên hiệp Hội tỉnh đăng ký 13 danh mục dự án để tư vấn, phản biện theo văn bản số 1012, ngày 26/2/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiến hành xuất bản 04 số bản tin (1.200 bản) “Khoa học kỹ thuật và đời sống”; cùng với đó là tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh lần thứ 16 năm 2023-2024. Đồng thời, phối hợp mở các lớp tập huấn sản xuất lúa, trồng cây sầu riêng bền vững; các Hội thảo khoa học về nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, quản lý và phát triển rừng bền vững, chuyển đổi số trong nông nghiệp”.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạt động nghiên cứu KH&CN; xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu chuyên sâu trên nhiều lĩnh; đẩy mạnh học tập, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành Trung ương để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ trí thức của Liên hiệp Hội Kon Tum và các Hội thành viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Quang Mạnh