• kít xét nghiệm covid

Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm mua sắm kit xét nghiệm Covid-19
Hoàng Thiên - 15:05 25/04/2022
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, bước đầu Thanh tra Chính phủ đã phát hiện ra một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19.
--Quảng cáo---