• kinh te

Thủ tướng: Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ
Châu Như Quỳnh - 14:22 15/05/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam.
--Quảng cáo---