• kiểm tra trực tuyến

Kiểm tra học kỳ trực tuyến: Ý thức của học trò là quan trọng nhất
Mai Loan - 08:26 26/07/2021
Theo các giáo viên, sẽ có những biện pháp giám sát để tránh gian lận khi kiểm tra trực tuyến. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của học sinh và cha mẹ cần đồng hành để con có được điều này.
--Quảng cáo---