• kiểm tra học kỳ 2

Học sinh Hà Nội nghỉ hè sớm gần nửa tháng
Dương Tâm - Võ Hải - 17:28 13/05/2021
Khoảng 2 triệu học sinh Hà Nội từ mầm non đến THPT sẽ nghỉ hè từ ngày 15/5, sớm hơn kế hoạch ban đầu gần nửa tháng.
--Quảng cáo---