• khu vuc quan duong kinh va quan do son

Điều chỉnh quy hoạch quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn của Hải Phòng
Thái Bình - 04:52 10/09/2019
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.
--Quảng cáo---