KINH TẾ

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia nợ hơn 830 tỷ đồng thuế đất

  • Tác giả : Minh Quang
Theo Báo cáo công khai tiền nợ thuế liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất lần đầu kỳ báo cáo tháng 02/2022, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia nợ 839 tỷ đồng, số tiền đã nộp đến ngày 12/4 là 6,3 tỷ đồng, số nợ còn lại là 832,6 tỷ đồng.
khulienhop3.jpg
Khu Liên hợp thể thao Quốc gia nợ hơn 830 tỷ đồng thuế đất

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai nợ thuế lần đầu đối với 1.019 người nộp thuế có số nợ thuế, phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất lên đến 1.421 tỷ đồng.

Theo đó, tính tới kỳ khóa sổ 28/2/2022, có 732 người nộp thuế nợ thuế, phí được công khai lần đầu với số tiền 355,2 tỷ đồng; 271 người nộp thuế nợ khó thu với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù chỉ có 16 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất nhưng số tiền nợ thuế lên đến 1.053 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách này là Khu Liên hợp thể thao Quốc gia nợ 839 tỷ đồng, số tiền đã nộp đến ngày 12/4 là 6,3 tỷ đồng, số nợ còn lại là 832,6 tỷ đồng.

Công ty CP bê tông Thịnh Liệt còn nợ trên 22 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư khai thác Hồ Tây còn nợ 8,18 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil còn nợ tổng 846 triệu đồng;…

Minh Quang