• không trả cổ tức

Hancorp kinh doanh kém: Ông lớn ngàn tỷ "đi giật lùi"
Tuấn Thủy - 08:47 09/06/2021
Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá từ năm 2014. Bộ Xây dựng nắm giữ 98,83% cổ phần công ty. Được ưu ái giao nhiều đất thực hiện dự án lớn, Hancorp vẫn kinh doanh sa sút dần đều, và vướng phải quá nhiều sai phạm.
--Quảng cáo---