• khong quan my

Mỹ công bố một số chi tiết về UAV siêu thanh chiến lược, có khả năng mang vũ khí hạt nhân
Thái Bằng - 19:50 28/12/2021
Không quân Mỹ công bố các chi tiết mới liên quan đến chương trình phát triển máy bay không gian xuyên lục địa siêu thanh của. Và đang phát triển một thiết kế thử nghiệm mô-đun có thể cấu hình cho cả 2 nhiệm vụ trinh sát và tấn công.
--Quảng cáo---