--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Không có hệ thống mạng nào an toàn 100%

HÀ BÌNH (GHI) - 05:31 14/04/2021

Chuyển đổi số đồng nghĩa thách thức lớn là bị các hacker xâm nhập, xin hỏi có hệ thống mạng nào an toàn tuyệt đối?

Hỏi: Chuyển đổi số đồng nghĩa thách thức lớn là bị các hacker xâm nhập, xin hỏi có hệ thống mạng nào an toàn tuyệt đối?

Lê Đình Nguyên (Hà Nội)

Ông Bùi Duy Khánh, Trung tâm an ninh mạng FPT IS: Những người làm an toàn thông tin trên thế giới giờ đây đã chấp nhận thực tại rằng không có hệ thống nào an toàn 100% mà chỉ có hệ thống biết mình bị tấn công và hệ thống không biết mình bị tấn công. Bởi vậy, thay vì thụ động ngồi chờ và giải quyết các hậu quả xảy ra thì doanh nghiệp cần nghiêm túc đầu tư hệ thống giám sát 24/7 sẵn sàng phát hiện các hành vi, dấu hiệu xâm nhập và kịp thời ngăn chặn các cuộc tấn công có khả năng xảy ra. Hệ thống an toàn thông tin này được ví như bảo hiểm sức khỏe cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp song song với chuyển đổi số cần xây dựng chiến lược về an toàn thông tin, chuẩn hóa ngay từ đầu về đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin cho hạ tầng, nền tảng ứng dụng, công cụ giám sát cũng như quy trình chuẩn để vận hành khai thác phát triển sản phẩm.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đã triển khai thu phí không dừng trên 80,14% số trạm, 73,8% số làn
Thời sự- Quốc Trọng - 12:10 25/06/2022
Tính đến chiều 24/6, đã thực hiện thu phí không dừng tại 113/141 trạm (đạt 80,14%), với tổng cộng 603/817 làn (đạt 73,8%). Đến 1/7, nếu trạm thu phí nào chưa thực hiện thu phí không dừng sẽ xả trạm, chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---