• không bật đèn... đâm thẳng vào đầu ô tô tử vong

--Quảng cáo---