• khoang san

Lâm Đồng: Công ty Nam Tiến chưa được khai thác cát trở lại
Thụy Bình - 16:14 02/08/2022
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Công ty Nam Tiến chưa được hoạt động khai thác trở lại vì chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.
--Quảng cáo---