• kho khan

Khó khăn khi công bố hết dịch và chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B
Thúy Nga - 19:30 29/06/2022
Đến nay virus SARS-CoV-2 đã có 5 biến thể mới và trong vòng 6 tháng qua biến thể Omicron có 5 biến thể phụ, nguy cơ xuất hiện biến thể mới với khả năng lây lan nhanh, gây bệnh nặng. Vì vậy, chưa chuyển phân loại bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B hoặc chưa coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành.
--Quảng cáo---