• khao co

Sự sụp đổ của văn hóa Lương Chử cổ đại do biến đổi khí hậu
Hằng Đỗ - 10:40 28/11/2021
Được gọi là "Venice của Trung Quốc thời kỳ đồ đá", hơn 5000 năm trước, thành phố Lương Chử ở miền đông Trung Quốc đã có một hệ thống quản lý nước phức tạp. Cho đến nay, nó vẫn gây tranh cãi về điều gì đã dẫn đến sự sụp đổ đột ngột.
--Quảng cáo---