KINH TẾ

Khải Hoàn Land bị xử phạt và truy thu thuế hơn 2,2 tỷ đồng

  • Tác giả : Thanh Phong
Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Bị phạt và truy thu hơn 2,2 tỷ

Theo quyết định xử phạt Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Khai sai thuế, Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land bị phạt và truy thu hơn 2,2 tỷ đồng.

Khai sai thuế, Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land bị phạt và truy thu hơn 2,2 tỷ đồng.

Vì vậy, Tổng cục Thuế quyết định xử phạt doanh nghiệp này hơn 351 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty nộp đủ số tiền thiếu vào ngân sách là 1,76 tỷ đồng. Trong đó 1,25 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp và 503 triệu đồng là thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land còn bị yêu cầu nộp hơn 110 triệu đồng tiền thuế chậm nộp. Số tiền chậm nộp tính đến hết ngày 24/20.

Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land phải có trách nhiệm tính đủ và nộp số tiền chậm nộp kể từ thời điểm này đến lúc thực nộp vào ngân sách Nhà nước đến thời điểm nộp số tiền truy thu và tiền phạt vào ngân sách.

Như vậy, tổng cộng số tiền Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land bị xử lý về thuế tính đến thời điểm này là hơn 2,2 tỷ đồng.

Khải Hoàn Land làm ăn thế nào?

Về tình hình hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land đạt 77 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước, thấp thứ hai kể từ đầu năm 2021 trở lại đây.

Nguyên nhân được đưa ra do doanh thu môi giới bất động sản sụt giảm tới 91%, chỉ đạt 19 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 11 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng biên lợi nhuận gộp 14,52%.

Kết quý III/2023, Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land lãi trước thuế 15 tỷ đồng, giảm 77%, lãi sau thuế 12 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế thấp nhất 10 quý qua, kể từ sau quý I/2021.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land đạt 299 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng môi giới bất động sản giảm 92%, chỉ đạt 46 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 9 tháng đạt 14 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp 4,68%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 1.705 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 59%, 1.011 tỷ đồng, tăng thêm 3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land trong 9 tháng qua đã tăng thêm 2,2% lên 5.256 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,32 lần.

Thanh Phong