• kết quả bầu cử

Công bố kết quả bầu cử Quốc hội đầu tháng 6
Hoàng Thuỳ - 07:15 25/05/2021
Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất vào 12/6, còn đại biểu HĐND các cấp vào 2/6.
--Quảng cáo---