• Intenet

Tăng cường diễn tập thực chiến để đảm bảo an toàn an ninh mạng
Ngọc Bích - 19:45 17/09/2021
Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành Chỉ thị số 60/CT-BTTTT gửi các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin việc triển khai diễn tập thực chiến trên hệ thống đang vận hành, cung cấp.
--Quảng cáo---