Trong nước

[INFOGRAPHIC] Dấu ấn tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Ngày 6/6, Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
[INFOGRAPHIC] Dau an tan Bo truong Bo Cong an Luong Tam Quang