--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại nhà tránh sai mục đích

THÚY NGA - 11:48 06/10/2021

Các thuốc điều trị COVID-19 ở từng thời điểm khác nhau sẽ có cách sử dụng khác nhau. BS. Đỗ Doãn Bách, Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, thời điểm và đối tượng sử dụng các loại thuốc phù hợp với cách diễn tiến của bệnh và tránh sử dụng thuốc sai mục đích.

Các thuốc chỉ định tại nhà bao gồm: thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng như vitamin, khoáng chất, thuốc bù điện giải, thuốc sát khuẩn hầu họng, thuốc kháng viêm corticoid, thuốc kháng đông đường uống, thuốc kháng virus trong một số các tình huống có chỉ định.

Video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế và Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành (do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19) phối hợp sản xuất và phát hành.

Video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế và Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành (do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19) phối hợp sản xuất và phát hành.

Video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế và Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành (do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19) phối hợp sản xuất và phát hành.

Video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế và Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành (do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19) phối hợp sản xuất và phát hành.

Video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế và Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành (do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19) phối hợp sản xuất và phát hành.

Video Hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế và Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành (do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống COVID-19) phối hợp sản xuất và phát hành.


(0) Bình luận
Nổi bật