• huan luyen chien dau

Video lực lượng Houthi huấn luyện đặc nhiệm kháng chiến Yemen
Thái Bằng - 18:34 04/03/2022
Ngày 1/3, Cơ quan Giám đốc Đào tạo và Năng lực của Houthi (phong trào Ansar Allah) công bố một video, ghi lại quá trình huấn luyện một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm kháng chiến Yemen.
--Quảng cáo---