• hoat dong tro lai

Hải Phòng: Thử nghiệm hoạt động trở lại dịch vụ karaoke, vũ trường
Thụy Bình - 19:43 15/03/2022
UBND TP Hải Phòng vừa có chỉ đạo đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, cho phép thử nghiệm hoạt động trở lại dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường trong 2 tháng. Thời gian thực hiện từ ngày 15/3 - 15/5/2022.
--Quảng cáo---