• hoat dong

Lâm Đồng: Chấm dứt hoạt động Khu du lịch suối khoáng nóng Sài Gòn Đam Rông
Thụy Bình - 07:19 29/06/2022
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng Sài Gòn Đam Rông tại huyện Đam Rông.
--Quảng cáo---