• Hoàng Thị Thanh Nga

Vụ "chạy" 1.000 thẻ luồng xanh: Kiểm điểm 11 cán bộ Vụ Vận tải
Châu Như Quỳnh - 13:45 07/09/2021
Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đình chỉ sinh hoạt Đảng nữ cán bộ nhận tiền "chạy" 1.000 thẻ luồng xanh. Liên quan đến vụ việc, Vụ trưởng, 2 Vụ phó và 8 cán bộ Vụ Vận tải cũng bị kiểm điểm.
--Quảng cáo---