• hỗ trợ hồi hương

Các nhóm từ thiện cứu trợ người hồi hương trong mưa bão
Vân Tuyết - 13:50 11/10/2021
Do ảnh hưởng của mưa bão nhiều nhóm người hồi hương gặp nguy hiểm và khó khăn khi di chuyển.
--Quảng cáo---