• Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu

Chỉ số Môi trường Kinh doanh thấp nhất trong hơn một thập kỷ
An Quý - 10:30 13/09/2021
Chỉ số Môi trường Kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) hiện đang ghi nhận kết quả thấp nhất trong hơn một thập kỷ.
--Quảng cáo---