• hệ thống vật lý

Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi giành giải Nobel Vật lý năm 2021
Thái Bằng - 21:52 05/10/2021
Ba nhà khoa học Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann và Giorgio Parisi giành được giải Nobel Vật lý năm 2021. Giải thưởng được trao “cho những đóng góp đột phá vào sự hiểu biết của chúng ta về các hệ thống vật lý phức tạp”.
--Quảng cáo---