• hệ thống chiếu sáng

Huy động 79 tỷ đồng tài trợ hệ thống chiếu sáng 4 nghĩa trang tại Quảng Trị
Hoàng Hà - 14:44 15/02/2022
Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải đang được huy động tài trợ tổng cộng 79 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chiếu sáng, âm thanh.
--Quảng cáo---